afwikkeling nalatenschap erfenis regelen

Afwikkeling nalatenschap

Bij de afwikkeling van een nalatenschap moeten allerlei juridische, administratieve, financiële en fiscale zaken worden geregeld.

Alle erfgenamen moeten deze werkzaamheden samen verrichten. Is er een bevoegd executeur dan zal deze executeur de nalatenschap afwikkelen.
Het is mogelijk om één persoon volmacht te geven de nalatenschap af te wikkelen. Zo kunnen de erfgenamen de RegisterExecuteur machtigen om de werkzaamheden namens hen te verrichten.

In het stappenplan dat u op onze website vindt, staat welke werkzaamheden aan de orde komen bij de afwikkeling van een nalatenschap.