Blog

Informatierecht onterfd kind beperkt

Op het onterven van kinderen rustte vroeger vaak nog een groot taboe. Tegenwoordig komen we deze wens in de praktijk steeds vaker tegen. ...lees meer

Herinneringen en aanmaningen erfbelasting 2017 en 2018

Begin februari start de belastingdienst met het herinneren en aanmanen tot het doen van aangifte erfbelasting 2017 en 2018. De eerste herinneringsbrieven worden 5 en 7 februari bezorgd en in maart volgen de aanmaningen. ...lees meer

Volmacht kan problemen bij vermissing voorkomen

Partners van langdurig vermiste personen kunnen geen financiële zaken afhandelen zolang de vermiste persoon niet is gevonden. Ook niet als zij zijn getrouwd. De Tweede Kamer sprak hier gisteren over. De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) heeft de minister eerder laten weten dat een algemene volmacht, zoals een levenstestament, bij de notaris uitkomst kan bieden. ...lees meer

Verruiming eenmalige schenkingsvrijstelling eigen woning

De mogelijkheden om gebruik te maken van de eenmalig schenkingsvrijstelling eigen woning zijn verruimd. ...lees meer

Registratie levenloos geboren kinderen in BPR vanaf februari 2019

De Eerste Kamer heeft ingestemd met de wijziging van de Wet Basisregistratie personen (BRP). Hierdoor wordt het mogelijk om levenloos geboren kinderen in de basisregistratie op te nemen. ...lees meer

Schenking en gemeenschappelijke bankrekening

A en B waren gehuwd onder het maken van huwelijkse voorwaarden. Deze hielden in uitsluiting van elke gemeenschap van goederen. A ontving een schenking van zijn moeder. ...lees meer

Vergeet niet de ervenrekening bij de aangifte IB 2018!

De Belastingdienst ziet in de praktijk dat erfgenamen vaak ten onrechte vergeten een ervenrekening op te nemen in hun aangifte inkomstenbelasting. De ervenrekening vormt een onderdeel van de totale (onverdeelde) nalatenschap. Erfgenamen moeten het saldo op de peildatum van een ervenrekening dan ook aangeven in box 3 van hun aangifte inkomstenbelasting. ...lees meer

Mail de erfenisdeskundige voor een afspraak
06 511 87 925 what’s app