Blogs

< terug

Nieuwe donorwet in 2020, wat laat je nog meer na?

Wat laat u na, aan wie en op welke manier? Sinds 1 juli 2020 geldt voor uw organen de nieuwe donorwet. In het huidige systeem van donorregistratie hebben we te maken met een systeem van actieve donorregistratie. Vanaf 1 september zal iedere Nederlander die nog niet ingeschreven staat in het Donorregister actief worden benaderd om in een brief zijn of haar keuze aan te geven.

Denk ook actief na over wat u verder nalaat en houd ook uw financiële, juridische en/of fiscale zaken (weer) eens tegen het licht te houden. Hoe heeft u dit geregeld bij uw overlijden of heeft u überhaupt iets geregeld? Wij kunnen u helpen bij vragen als:
• Komt uw nalatenschap bij de juiste personen terecht?
• Blijft uw partner goed verzorgd achter?
• Betalen uw erfgenamen niet te veel belasting?
• Wordt uw uitvaart geregeld zoals u dat wilt?
• Zijn uw wensen en belangrijke documenten terug te vinden na uw overlijden?
• Wie regelt uw zaken als u dit zelf niet meer kunt en nog veel meer…

Voor meer informatie: neem contact op met ons op. 

Maak een Afspraak

Neem vrijblijvend contact op met de erfenisdeskundige als u met vragen zit. Laat alles goed achter!