erfgenamen erfenis nalatenschap verdeling

Erfgenamen

Na uw overlijden worden uw bezittingen en schulden verdeeld onder uw erfgenamen.

Heeft u een testament gemaakt dat heeft u zelf uw erfgenamen gekozen. Indien u geen testament maakt, dan bepaalt de wet wie uw erfgenaam is. Volgens de wet zijn familieleden de erfgenamen. De wet heeft deze familieleden in vier groepen verdeeld:

  • Partner, kinderen en/of hun afstammelingen
  • Ouders, broers en zussen en hun afstammelingen
  • Grootouders met hun afstammelingen
  • Overgrootouders met hun afstammelingen

Deze groepen volgen elkaar op.

Let op:
Onder partner wordt hier verstaan de partner waarmee u bent gehuwd of een geregistreerd partnerschap bent aangegaan. Dus niet uw samenwonende partner.