Blogs

< terug

Legitimaris moet geduld hebben

Een legitimaris wil, nog voordat de legitieme opeisbaar is geworden, dat de opbrengst uit de verkoop van de woning van erflater in depot wordt gestort bij de notaris. Er is echter niet gebleken dat de erfgenamen gelden willen wegsluizen. Van toepassing is artikel 4:81 BW. Dat artikel heeft als achtergrond dat de erfgenamen minimaal een half jaar de tijd moeten krijgen om orde op zaken te stellen en eerst zelf inzicht te krijgen in de nalatenschap. Ze mogen daarvoor de tijd nemen en dat moet een redelijke termijn zijn. Die redelijke termijn is nog niet verlopen. Daarom wordt de vordering afgewezen.

Bron: Rechtbank Overijssel 5 juli 2021, ECLI:NL:RBOVE:2021:2944

Maak een Afspraak

Neem vrijblijvend contact op met de erfenisdeskundige als u met vragen zit. Laat alles goed achter!