Blogs

< terug

Nalatenschap regelen zonder notaris

Een notaris is nodig voor het opstellen van aktes, denk aan de eigendomsakte van een woning, hypotheekakte, samenlevingsontracten, huwelijkse voorwaarden, verklaring van erfrecht, testamenten etc.

Na uw overlijden worden uw bezittingen en schulden verdeeld onder uw erfgenamen.

Indien u geen testament maakt,bepaalt de wet wie uw erfgenaam is.

Volgens de wet zijn familieleden de erfgenamen.

De wet heeft deze familieleden in vier groepen verdeeld:
1.Partner, kinderen en/of hun afstammelingen
2.Ouders, broers en zussen en hun afstammelingen
3.Grootouders met hun afstammelingen
4.Overgrootouders met hun afstammelingen
Deze groepen volgen elkaar op.

Let op: onder partner wordt hier verstaan de partner waarmee u bent gehuwd of een geregistreerd partnerschap bent aangegaan. Dus niet uw samenwonende partner.

Wilt u dit anders dan zal u naar de notaris moeten om een testament op te laten stellen.

Voor het afhandelen van een nalatenschap heeft u geen notaris nodig, behoudens voor het opstellen van een verklaring van erfrecht. Voor het afhandelen van de nalatenschap kunt u ons inschakelen. U geeft ons dan een volmacht om de nalatenschap af te wikkelen. Dit bespaart kosten, want voor de afhandeling van een eenvoudige nalatenschap rekent de notaris al een fors bedrag.

Maak een Afspraak

Neem vrijblijvend contact op met de erfenisdeskundige als u met vragen zit. Laat alles goed achter!