Blog

Schenkbelasting en kwijtschelding schulden

Het kwijtschelden door de overheid van publieke schulden of overnemen door de overheid van private schulden is geen belaste schenking. De kwijtschelding of overname van schulden van gedupeerde ouders door
Lees meer

Legitimaris moet geduld hebben

Een legitimaris wil, nog voordat de legitieme opeisbaar is geworden, dat de opbrengst uit de verkoop van de woning van erflater in depot wordt gestort bij de notaris. Er is
Lees meer

Grafrechten kwijt

Uit een uitspraak van de Rechtbank Noord-Nederland blijkt dat grafrechten een grote twistappel kunnen zijn. Er was een familiegraf waar onder meer de grootouders van eiseres in liggen. De grafrechten
Lees meer