Blogs

< terug

Schenkbelasting en kwijtschelding schulden


Het kwijtschelden door de overheid van publieke schulden of overnemen door de overheid van private schulden is geen belaste schenking. De kwijtschelding of overname van schulden van gedupeerde ouders door familieleden is in principe belast met schenkbelasting op het moment dat de gedupeerde ouder het geld niet hoeft terug te betalen. Dit antwoordt staatssecretaris Van Huffelen op Kamervragen over de schenkbelasting bij gedupeerde ouders in de toeslagenaffaire.

Als iemand iets krijgt van de staat is dat per definitie niet belast met schenkbelasting. Voorts is de vraag gesteld of het verdelen van het herstelbedrag dat volgt uit één van de herstelregelingen (e.g. compensatieregeling, hardheidsregeling, OG/S-tegemoetkomingsregeling, Catshuisregeling of ex-partnerregeling) tussen de ouder en de (voormalig) partner een belaste schenking is. Herstelbedragen worden uitbetaald aan degene aan wie deze zijn toegekend. Voor de bestaande herstelregelingen is dat de ouder die de kinderopvangtoeslag heeft aangevraagd. Dat een bedrag aan een van de ouders of (voormalige) partners wordt toegekend, staat los van de omstandigheid dat in de interne verhouding tussen de ouder en een (voormalige) partner een verplichting kan bestaan om de vergoeding te delen. Bij het toekennen van herstelbedragen wordt aan de ouder meegegeven dat waar van toepassing van hem of haar wordt verwacht dat hij/zij het herstelbedrag onderling deelt met de (voormalige) partner. Heffing van schenkbelasting is dan niet aan de orde.

Kwijtschelden schuld door familielid
Het kwijtschelden van een schuld, het afbetalen van een schuld van een ander of het schenken van een bedrag om een ander in staat te stellen een schuld af te betalen, kan een belaste schenking zijn. De Successiewet 1956 kent een vrijstelling voor de situatie dat iemand niet in staat is om zijn schulden te betalen en aan diegene een schenking wordt gedaan om die schulden te voldoen. Het moet gaan om schulden die dringend moeten worden voldaan, en alleen als degene die de schenking ontvangt een negatief eigen vermogen heeft. Kwijtschelden van een schuld door de schuldeiser valt doorgaans niet onder de vrijstelling.

Situatieafhankelijk
De toepassing van deze vrijstelling is erg situatieafhankelijk en zal daarom per geval beoordeeld moeten worden. Voor de gedupeerde ouder betekent het bovenstaande samengevat dat de kwijtschelding van publieke schulden of overname van private schulden door de overheid geen gevolgen hebben voor de schenkbelasting. Ook zal het onderling verdelen van het herstelbedrag tussen (voormalig) partners zogezegd veelal geen belaste schenking zijn vanwege de verplichting die kan bestaan om het geldbedrag te delen. De kwijtschelding of overname van schulden van gedupeerde ouders door familieleden en/of bekenden is in principe belast met schenkbelasting op het moment dat de gedupeerde ouder het geld niet hoeft terug te betalen.

bron: Taxence d.d. 20 september 2021:666

Maak een Afspraak

Neem vrijblijvend contact op met de erfenisdeskundige als u met vragen zit. Laat alles goed achter!