Aangifte schenkbelasting voor 1 maart 2023

aangifte schenkbelasting voor 1 maart 2023

Heeft u in 2022 een schenking gedaan of zelf ontvangen? Dan moet vóór 1 maart 2023 de bijbehorende aangifte schenkbelasting bij de Belastingdienst zijn ingediend als de schenking méér bedroeg dan de schenkingsvrijstelling. Voor schenkingen van ouders aan kinderen bedroeg deze vrijstelling in 2022 € 5.677 en voor alle andere ontvangers € 2.274. Ook als […]