Geen eigenwoningvrijstelling voor kruislingse schenking

Eigenlijk was al bekend dat kruislings schenken geen extra schenkingsvrijstelling  oplevert. Dit had de staatssecretaris van Financiën in februari 2019 al laten weten, omdat dit in strijd is met de letter en geest van de Successiewet 1956. Nu is dit ook door de rechter bevestigd. CasusMoeder schonk op 12 juli 2017 aan haar twee kinderen, […]

Aangifte schenkbelasting voor 1 maart 2023

aangifte schenkbelasting voor 1 maart 2023

Heeft u in 2022 een schenking gedaan of zelf ontvangen? Dan moet vóór 1 maart 2023 de bijbehorende aangifte schenkbelasting bij de Belastingdienst zijn ingediend als de schenking méér bedroeg dan de schenkingsvrijstelling. Voor schenkingen van ouders aan kinderen bedroeg deze vrijstelling in 2022 € 5.677 en voor alle andere ontvangers € 2.274. Ook als […]