Blogs

< terug

Vergeet niet het (onverdeelde) aandeel in de nalatenschap bij de aangifte inkomstenbelasting 2022!

Het is bijna weer tijd voor de aangifte inkomstenbelasting. Daarbij is het volgende van belang. 

Vanaf het moment van overlijden zijn de erfgenamen de verkrijgers van de nalatenschap. De erfgenamen moeten in hun eigen aangifte inkomstenbelasting over 2022 de totale waarde van hun vermogen op 1 januari 2022 vermelden voor de vermogensrendementsheffing (box 3). Hieronder valt ook het onverdeelde aandeel van die erfgenamen in een nalatenschap op die datum. De erfgenamen moeten daarbij wel rekening houden met het soort bezitting. Hoort bijvoorbeeld een verhuurde woning tot de onverdeelde boedel? Dan geven zij hun deel van deze woning aan bij overige onroerende zaken. De schuld voor de erfbelasting op 1 januari 2022 (de hierover te betalen erfbelasting) mag als schuld worden opgevoerd, waarvoor natuurlijk een drempel geldt (2022: € 3.200 per persoon). 

Defiscalisering
Als er sprake is van wettelijke verdeling of andere vorm van langstlevende verzorging kan defiscalisering van toepassing zijn. Er is in die gevallen geen sprake van onverdeeldheid. Dat betekent dat de goederen en schulden van de nalatenschap volledig bij de langstlevende (stief)ouder in box 1 (eigen woning) en/of box 2 of box 3 zijn belast, ook als dit voor belastingplichtigen nadelig uitpakt. De kinderen geven niets op in box 1, 2 of 3.

Heeft u vragen neemt u dan gerust contact met ons op.

Maak een Afspraak

Neem vrijblijvend contact op met de erfenisdeskundige als u met vragen zit. Laat alles goed achter!