Blogs

< terug

Aangifte schenkbelasting voor 1 maart 2023

Heeft u in 2022 een schenking gedaan of zelf ontvangen? Dan moet vóór 1 maart 2023 de bijbehorende aangifte schenkbelasting bij de Belastingdienst zijn ingediend als de schenking méér bedroeg dan de schenkingsvrijstelling. Voor schenkingen van ouders aan kinderen bedroeg deze vrijstelling in 2022 € 5.677 en voor alle andere ontvangers € 2.274.

Ook als gebruik is gemaakt van een eenmalig verhoogde schenkingsvrijstelling moet een aangifte schenkbelasting worden ingediend (artikel 33, onderdeel 5, Successiewet 1956). Om deze vrijstelling moet namelijk expliciet worden verzocht.

Als gebruik is gemaakt van een verhoogde vrijstelling, dan komt deze in plaats van, en niet bovenop, de jaarlijkse vrijstelling (artikel 33, onderdeel 5, Successiewet 1956).

Samentelling van schenkingen
Alle schenkingen die in één kalenderjaar zijn gedaan worden bij elkaar opgeteld. Als de totale waarde boven de vrijstelling uitkomt, moet aangifte worden gedaan (artikel 27 Successiewet 1956).
Schenkingen van partners (overeenkomstig partnerbegrip Successiewet) worden bij elkaar opgeteld. Dit geldt zowel voor de schenkers als voor de ontvangers (artikel 26 Successiewet 1956).

Boete
De Belastingdienst kan een boete opleggen bij een te late indiening van de schenkingsaangifte of het niet tijdig verzoeken om uitreiking van een schenkingsaangifte.

Maak een Afspraak

Neem vrijblijvend contact op met de erfenisdeskundige als u met vragen zit. Laat alles goed achter!