verdeling erfenis conflict ruzie nabestaanden

Verdeling / conflicten erfenis

Helaas leidt een afwikkeling van een nalatenschap vaak tot conflicten tussen de erfgenamen.

Een oplossing om conflicten te voorkomen is de benoeming van een executeur. Soms is de benoeming van een neutrale onpartijdige en deskundige derde het beste advies. 

Is er geen executeur dan moeten de erfgenamen het dus eens zijn met elkaar. Als zij het samen niet eens worden over de verdeling van inboedelgoederen en/of de verdeling van de nalatenschap, zijn er de volgende oplossingen:

Als de rechter de nalatenschap verdeelt, hebben de erfgenamen er verder geen invloed meer op. Dit is een ingrijpende oplossing, die bovendien veel tijd en geld kost.

Mediation is een minder drastische oplossing. Hierbij zoeken de erfgenamen met een mediator naar een oplossing. Voorwaarde is dat de erfgenamen samen om de tafel willen zitten. De uiteindelijke oplossing is bindend.