Blogs

< terug

Bent u onterfd of heeft u een kind onterfd? Let op de termijnen!

Onterving komt tegenwoordig steeds vaker voor. Bent u onterfd of heeft u een of meer kinderen onterfd dan krijgt u als legitimaris of als (groot)ouder te maken met de termijnen die spelen rondom de legitieme portie. Zo is er de vijfjaarstermijn en de redelijke termijn na overlijden voor het beroep op de legitieme portie. Als er in een testament niets anders over is opgenomen, is er bovendien de zesmaands termijn waarna de legitieme vordering kan worden opgeëist. Is de nalatenschap onvoldoende om de legitieme portie uit te kunnen keren dan kan ingekort worden op giften gedaan tijdens leven aan kinderen (of aan derden gedaan in de laatste vijf jaar voor overlijden). Voor de bevoegdheid tot inkorten geldt ook een termijn. Deze vervalt na vijf jaar na overlijden of na een door de begiftigde gestelde redelijke termijn. Tot slot is er nog de ‘standaard’ verjaringstermijn van 20 jaar voor vorderingen.

Kortom bij onterving moet in de gaten worden gehouden of er geen (fatale) termijnen verlopen. 

Wilt u hierover goed geïnformeerd worden of kunt u ondersteuning gebruiken, neem dan contact met ons op.  U kunt ons bereiken op telefoonnummer 075 – 207 92 04 of per e-mail info@erfenisdeskundige.nl

De Erfenisdeskundige, Plein 13 1 A, 1521 AP Wormerveer

Maak een Afspraak

Neem vrijblijvend contact op met de erfenisdeskundige als u met vragen zit. Laat alles goed achter!