Blogs

< terug

De nalatenschap snel, deskundig en transparant afgewikkeld. Een RegisterExecuteur ontzorgt volledig.

In plaats van zelf de afwikkeling van de nalatenschap op zich te nemen, kiezen erfgenamen er steeds vaker voor om de voorbereiding en afwikkeling van de nalatenschap uit handen te geven aan een onafhankelijke deskundige. Een regisseur die bestaande verplichtingen afhandelt en de verdeling van de nalatenschap in goede banen leidt.

Een executeur is verantwoordelijk voor de afhandeling van de nalatenschap en heeft de taak om de afhandeling in goede banen te leiden. “Te makkelijk wordt gezegd dat mensen de nalatenschap eenvoudig zelf kunnen afwikkelen. Dat is echter vaak niet het geval. Vergelijk het met afwassen. Dat is een simpel klusje, maar met één arm in het gips wordt het knap lastig. Met het afwikkelen van een nalatenschap is het niet anders. Als je als erfgenaam de executele op je schouders krijgt, ben je niet alleen opgezadeld met een klus die je te weinig doet om de finesses te snappen, maar zit je zelf ook met je eigen rouwverwerking” waarschuwt Raymond Mars.

Digitaal Nalatenschapsdossier
Maximale transparantie vanaf dag 1 is essentieel, benadrukt hij. “Je hebt een wettelijke verslagsleggingsplicht, met inzicht in het verloop van begin tot verdeling.” De erfgenamen kunnen de afwikkeling van de nalatenschap online volgen in het Digitaal Nalatenschapsdossier. “Dat is uniek in Nederland. We hebben de boedelpraktijk de 21ste eeuw ingeschoten. Bij ons kun je 24/7 zien wat de stand van de nalatenschap is.” Hij vervolgt: “Als iemand uit de eigen kring executeur is, voel je al gauw gêne om te vragen hoe het zit. Bij een RegisterExecuteur word je volledig geïnformeerd en ontzorgd.”

Speculatief risico
Op het moment dat een nalatenschap openvalt, zijn de erfgenamen samen bevoegd. Meestal vertraagt dat de afwikkeling. “Dat betekent dat bijvoorbeeld op een aandelenportefeuille een speculatief risico wordt gelopen. In de meeste gevallen is dat ongewenst. Door te talmen, zie je dat in de gelegenheids-executele veel waarde weglekt. Soms gaat er een half jaar tot drie kwart jaar verloren voordat de portefeuille wordt verkocht.” De ervaring van Mars is dat het vaak tot discussies leidt. “Zolang de portefeuille er is, loop je een speculatief risico. Hetzelfde geldt voor de woning. In de regel is het zo dat tijdverloop niet in het voordeel van de boedel is.” Precies daar ligt de meerwaarde van de RegisterExecuteur. Een partij die de procedure kent. “Als je het stappenplan volgt en de gang erin houdt, kom je snel tot een verdeling en zijn de speculatieve risico’s minimaal. Een RegisterExecuteur weet hoe de bevoegdheden liggen. Een gelegenheids-executeur weet dat vaak niet. Zeker als hij of zij ook belanghebbende is, krijg je snel een situatie waarbij er een knauw in de relatie tussen erfgenamen kan ontstaan.”

Verklaring van erfrecht
Alle emoties rondom het overlijden komen de beoordelingsvaardigheden over het algemeen niet ten goede. Dat is een van de redenen waarom we ooit met RegisterExecuteur zijn begonnen. We nemen mensen een zorg uit handen. Je haalt een onafhankelijke deskundige in huis, die vaker met het bijltje heeft gehakt en de weg weet en hobbels wegneemt.” Mars noemt als voorbeeld een tweede huis in het buitenland. “Je krijgt opeens te maken met buitenlandse regels van erfrecht, in een vreemde taal. Als je de weg niet weet in een ander land, kan het heel frustrerend zijn. Wij zorgen ervoor dat de verklaring van erfrecht op de juiste manier wordt opgesteld en je de juiste documenten hebt. Dat is de smeerolie in de afwikkeling.”

Waarborg voor een goede afwikkeling
RegisterExecuteur is een organisatie met meer dan 100 onafhankelijke RegisterExecuteurs die over het hele land verspreid zitten. De opleiding tot RegisterExecuteur garandeert de expertise die nodig is om de afwikkeling van de nalatenschap in goede banen te leiden. Dit waarborgt dat de erfbelastingaangifte en verdeling soepel en correct verloopt. Alle RegisterExecuteurs maken gebruik van het Digitaal Nalatenschapsdossier en zijn verzekerd tegen beroepsaansprakelijkheid.

Je vindt een RegisterExecuteur op: www.register-executeur.nl.

Maak een Afspraak

Neem vrijblijvend contact op met de erfenisdeskundige als u met vragen zit. Laat alles goed achter!