Blogs

< terug

Erfenis en bijstand? Let op!

Een erfenis of legaat heeft gevolgen voor een bijstandsgerechtigde. Deze gevolgen strekken vaak verder dan u denkt. Niet alleen als de erfenis of het legaat ook daadwerkelijk wordt ontvangen, kan gekort worden op de bijstand of kan deze zelfs volledig stop worden gezet. 

Ook als de nalatenschap nog “onder de langstlevende echtgenoot blijft” en het bijstandsgerechtigde kind slechts een niet-opeisbare vordering krijgt op deze langstlevende ouder heeft dit vervelende consequenties. De gemeente kan namelijk op het moment dat de vordering opeisbaar wordt (meestal bij het overlijden van de langstlevende) de eerder uitgekeerde bijstand verhalen op die vordering. Ze mogen daarbij teruggaan tot het moment van het overlijden van de eerste ouder. Het kind onterven of verwerpen helpt hier niet. Een kind in de bijstand moet namelijk een beroep doen op zijn legitieme portie en verwerpen is ook niet ‘toegestaan’. Als bijstandsgerechtigde word je namelijk geacht om alles te doen om in het eigen levensonderhoud te kunnen voorzien, zodat een beroep op de bijstand niet nodig is. 

Wilt u hierover goed geïnformeerd worden of kunt u ondersteuning gebruiken, neem dan contact met ons op.  U kunt ons bereiken op telefoonnummer 075 – 207 92 03 of per e-mail info@erfenisdeskundige.nl

De Erfenisdeskundige, Plein 13 1 A, 1521 AP Wormerveer

Maak een Afspraak

Neem vrijblijvend contact op met de erfenisdeskundige als u met vragen zit. Laat alles goed achter!