Erfgenamen

Na uw overlijden worden uw bezittingen en schulden verdeeld onder uw erfgenamen.

Heeft u een testament gemaakt dat heeft u zelf uw erfgenamen gekozen. Indien u geen testament maakt, bepaalt de wet wie uw erfgenaam is. Volgens de wet zijn familieleden de erfgenamen. De wet heeft deze familieleden in vier groepen verdeeld:

  1. Partner, kinderen en/of hun afstammelingen
  2. Ouders, broers en zussen en hun afstammelingen
  3. Grootouders met hun afstammelingen
  4. Overgrootouders met hun afstammelingen

Deze groepen volgen elkaar op.


Let op:
Onder partner wordt hier verstaan de partner waarmee u bent gehuwd of een geregistreerd partnerschap bent aangegaan. Dus niet uw samenwonende partner.

Mail de erfenisdeskundige voor een afspraak
06 511 87 925 what’s app