Blogs

< terug

Geen eigenwoningvrijstelling voor kruislingse schenking

Eigenlijk was al bekend dat kruislings schenken geen extra schenkingsvrijstelling  oplevert. Dit had de staatssecretaris van Financiën in februari 2019 al laten weten, omdat dit in strijd is met de letter en geest van de Successiewet 1956. Nu is dit ook door de rechter bevestigd.

Casus
Moeder schonk op 12 juli 2017 aan haar twee kinderen, X en Y, elk € 100.000. Een dag later ontvingen X en Y van een zakenrelatie van vader ieder een schenking van € 100.000. In het jaar 2017 schonk moeder aan de vier kinderen van diezelfde zakenrelatie ieder € 50.000. X en Y doen vervolgens van beide schenkingen aangifte schenkbelasting waarbij voor beide schenkingen een beroep wordt gedaan op de eigenwoningvrijstelling. 
Volgens de inspecteur claimt X voor de tweede schenking van € 100.000 ten onrechte de eigenwoningvrijstelling, omdat de moeder en de zakenrelatie kruislingse schenkingen ten behoeve van elkaars kinderen hebben afgesproken. X gaat in beroep.

Uitspraak
Rechtbank Den Haag oordeelt als volgt. De schenkingen door de moeder aan de kinderen van de zakenrelatie en die door de zakenrelatie aan X en Y zijn tussen de schenkers afgestemd en zijn enkel gedaan in de zekerheid dat al deze kruiselingse schenkingen zouden worden geëffectueerd, omdat er sprake was van een derdenbeding. De tweede schenking, die krachtens dat derdenbeding is verkregen, is daarom een (indirecte) schenking van de moeder aan X en Y. De eigenwoningvrijstelling kan alleen voor de eerste schenking worden toegepast. Het beroep is ongegrond.

Bron:
Rechtbank Den Haag 27-06-2023, ECLI:NL:RBDHA:2023:10331

Maak een Afspraak

Neem vrijblijvend contact op met de erfenisdeskundige als u met vragen zit. Laat alles goed achter!