Blogs

< terug

Gevolgen wettelijke rente 7%

Wanneer een nalatenschap wordt verdeeld onder erfgenamen, kan het voorkomen dat één erfgenaam meer ontvangt dan zijn of haar rechtmatige deel. Bijvoorbeeld in de situatie dat een echtgenoot overlijdt, deze echtgenoot kinderen heeft maar geen testament. In deze situatie is de wettelijke verdeling van toepassing. De kinderen krijgen een vordering op de partner van de echtgenoot.

De rol van de wettelijke rente

Op de vordering van de kinderen op de langstlevende wordt rente bijgeschreven. Deze rente is enkelvoudig. Daarnaast wordt er alleen rente bijgeschreven voor zover de wettelijke rente hoger is dan 6%. Dit betekent dat er tot een wettelijke rente van 6% geen rentebijschrijving is. Als de rente hoger is dan 6% is de bijschrijving gelijk aan de wettelijke rente minus 6%. Voor de bijschrijving van de rente tellen alleen volle jaren. Het berekenen van de vordering bij overlijden van de langstlevende kan nog een hele uitzoekklus zijn. De rente wordt namelijk niet aan het begin vastgesteld voor de hele duur dat de vordering bestaat. De rente beweegt mee met de ontwikkeling van de wettelijke rente. Vanaf 1 januari 2024 is de wettelijke rente verhoogd naar 7%.

Advies bij overbedelingsvorderingen

Het vaststellen en afhandelen van overbedelingsvorderingen kan complex zijn en vereist vaak juridisch advies. Het is belangrijk voor alle betrokken partijen om op de hoogte te zijn van hun rechten en verplichtingen met betrekking tot overbedelingsvorderingen en de bijbehorende wettelijke rente. Door een deskundige in te schakelen kunnen erfgenamen ervoor zorgen dat deze kwesties correct worden afgehandeld en verdere complicaties worden voorkomen.

Maak een Afspraak

Neem vrijblijvend contact op met de erfenisdeskundige als u met vragen zit. Laat alles goed achter!