Blogs

< terug

Heb jij je financiële zaken goed geregeld bij overlijden?

Niet het meest vrolijke onderwerp om over na te denken, maar we hebben er wel mee te maken, ook tijdens corona. Wat valt er financieel te regelen? Waar moet je aan denken? Heb je recht op een uitkering? Of krijg je juist te maken met allerlei kosten en rompslomp als nabestaande? En ben je ondernemer, hoe zit het dan met je bedrijf?

Een overlijden brengt altijd, naast de emotionele kant, zorgen met zich mee. Er moet veel geregeld worden. Denk bijvoorbeeld aan de begrafenis of crematie, het opzeggen van abonnementen, het traceren van passwords, het stopzetten van uitkeringen, het opruimen en eventuele verkoop van de woning en natuurlijk het verdelen van de erfenis. En is er een partner, hoe blijft de partner dan goed verzorgd achter?

Stap 1

Stap 1 is om nu, bij leven, zoveel mogelijk vast te leggen van wat er is en wat er gedaan moet worden bij overlijden.
Dat kan gewoon in een ordner (die vindbaar is voor de nabestaanden), maar ook online. Er zijn digitale kluisjes in allerlei vormen, waar je alle relevante zaken kunt vastleggen. Wat is relevant? Natuurlijk leg je je persoonsgegevens vast en die van je eventuele partner en je kinderen. En je bespreekt alvast met je partner en je kinderen wie de executeur wordt. Wie de regie moet krijgen als jij overlijdt. Die executeur kan verschillende bevoegdheden krijgen. Het is belangrijk om die bevoegdheden goed vast te leggen.

Stap 2: checken of het goed geregeld is

Allereerst kijk je naar je testament. Hoe lang geleden is het dat je dat hebt laten opstellen? Vijf jaar? Tien jaar? Is er sinds het opstellen van het testament nog iets veranderd in je persoonlijke omgeving?  Ben je gescheiden bijvoorbeeld en staat je ex-partner nog in het testament? Zijn je eigen kinderen inmiddels getrouwd en zijn er schoonkinderen in beeld? Is het bedrijf inmiddels meer of minder waard geworden? Al deze zaken maken dat het mogelijk is dat je testament niet meer up-to-date is en niet meer doet wat je eigenlijk zou willen met je erfenis. Tip: laat eens in de vijf jaar je testament bekijken door een deskundige.

Wat is ook relevant?

Heb je huwelijksvoorwaarden? Zo ja, wat zit daar in? Allerlei verrekenbedingen? Wees dan alert. Bijna niemand houdt zich aan de verrekenbedingen bij leven en dat kan ongewenste effecten hebben. Laat je huwelijksvoorwaarden ook eens in de vijf jaar checken, samen met je testament.

En het nabestaandenpensioen?

Voor veel mensen die in loondienst zijn en een pensioenregeling hebben, zal er nabestaandenpensioen worden opgebouwd. Maar dat hoeft niet zo te zijn. Het pensioen kan ook op risicobasis zijn afgesloten en als je dan van baan verandert of werkloos wordt, zou dit wel eens heel vervelend kunnen uitpakken. Een extra tip voor wie zelfstandig ondernemer is en zelf zijn pensioen moet regelen: een nabestaandenvoorziening hoeft niet alleen pensioen te zijn, dit kan ook anders geregeld worden, namelijk met vrij vermogen en/of een overlijdensrisicoverzekering. Dit kan daarnaast ook handig zijn als je zakenpartners hebt, die door moeten met de onderneming als jij overlijdt.

Vroeg of laat overlijden we allemaal. Het beste om zaken te regelen is als je tijd van leven hebt. Niets is vervelender om er te laat achter te komen dat het beter anders had gekund. Vraag aan een gecertificeerd financieel planner eens om een nabestaandencheck te doen. Dan kijkt hij naar het testament, de huwelijksvoorwaarden en hoe het financieel geregeld is, of de nabestaande financieel door kan en of de eventuele compagnon verder kan met de zaak. Voorkomen is beter dan genezen.

Maak een Afspraak

Neem vrijblijvend contact op met de erfenisdeskundige als u met vragen zit. Laat alles goed achter!