Blogs

< terug

Nalatenschap BN’ers in de roddelpers; heeft u het goed geregeld?

Rechtszaken in de nalatenschappen van Hazes en Des Bouvrie halen de roddelpers.

Bij de nalatenschap van Jan des Bouvrie leidt vooral de in het testament opgenomen lastige verhouding van de erfdelen van de partner en de kinderen uit het tweede huwelijk van Des Bouvrie tot commotie. De kinderen uit het eerste huwelijk menen namelijk hierdoor uiteindelijk buiten de boot te vallen. Het testament is vermoedelijk vooral ingegeven vanuit het oogpunt van besparen van erfbelasting. Dit kan natuurlijk van groot belang zijn maar de vraag is of dit altijd leidend moet zijn. Ook de emotionele en juridische kant van een testament verdient aandacht. 

Bij het Hazes testament geeft de uitleg van een op zich redelijk standaard bepaling over een mogelijke echtscheiding aanleiding tot een nare discussie.

Of dit allemaal voorkomen had kunnen worden, is natuurlijk de vraag. Wat in elk geval weer eens duidelijk blijkt, is dat hier bij het opmaken van het testament niet alle mogelijke situaties voldoende in kaart zijn gebracht. Ook tussentijdse aanpassingen, communicatie en transparantie hadden veel leed kunnen besparen. Anders gezegd: beide nalatenschappen zijn onvoldoende voorbereid en de afwikkeling verdient zeker niet de schoonheidsprijs.

Wilt u dit anders regelen en voorkomen dat uw erfgenamen bij de rechter belanden. Bereid uw nalatenschap dan wél goed voor; ook door hier tijdens uw leven regelmatig nog eens aandacht aan te schenken. Wilt u weten hoe? Neem dan contact op met ons op!

Maak een Afspraak

Neem vrijblijvend contact op met de erfenisdeskundige als u met vragen zit. Laat alles goed achter!