Blogs

< terug

Onterven van uw kind? Een keuze met grote gevolgen, dus regel het goed!

Uw kind onterven? Het kan. Het gebeurt steeds vaker dat niet alle kinderen gelijk erven. U kunt uw kind ook volledig onterven. Een keuze met grote gevolgen; emotioneel maar ook juridisch en financieel.

Na overlijden kan onterving in de meeste gevallen allereerst tot onbegrip of woede bij het onterfde kind leiden. Op emotioneel vlak zet dit de verhoudingen tussen dit kind en uw erfgenamen, bijvoorbeeld uw partner en uw andere kinderen, op scherp. 

Bovendien heeft uw onterfde kind altijd recht op zijn/haar legitieme portie. Dit kan leiden tot veel discussie en strijd tussen de (andere) nabestaanden, zijn financiële gevolgen vaak niet te overzien en liggen rechtszaken op de loer. Het kan daarom van belang zijn om een voorgenomen onterving eerst nog eens goed tegen het licht houden.


Hoe kunt u zoveel mogelijk problemen voorkomen? Een eerste stap kan zijn uw beweegredenen voor onterving op te nemen in uw testament. Dit kan leiden tot een betere acceptatie en verwerking. Hierdoor is er wellicht meer kans dat de band tussen bijvoorbeeld uw kinderen onderling goed blijft. Daarnaast zorgt u door de benoeming van een professionele/externe executeur voor een zakelijke afwikkeling van uw nalatenschap.  

Tot slot: Zorg er in elk geval voor dat uw erfgenamen zo min mogelijk tegen financiële problemen aanlopen. Een onterfd kind kan bijvoorbeeld ook nog gedane schenkingen aantasten. Laat u hierover infomeren als u schenkingen wilt doen. Laat u een partner achter? Zorg dan dat de legitieme portie pas opeisbaar is bij overlijden van die langstlevende partner. 

Wilt u hier meer over weten en/of de (financiële) gevolgen (voor de nabestaanden) tegen het licht houden, neem dan contact met ons op. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 06 -82 65 50 29 of per e-mail info@erfenisdeskundige.nl

De Erfenisdeskundige, Plein 13 1 A, 1521 AP Wormerveer

Maak een Afspraak

Neem vrijblijvend contact op met de erfenisdeskundige als u met vragen zit. Laat alles goed achter!