Blogs

< terug

Uw kleinkind schenken
of mee laten erven, een goed idee?

Een legaat voor uw kleinkinderen? Fijn als het kan en u kunt zo bovendien erfbelasting besparen. Kleinkinderen hebben namelijk voor de erfbelasting een even grote vrijstelling als kinderen. Elke opa of oma mag aan ieder kleinkind €21.559 (in 2022) nalaten zonder dat dit kleinkind hierover erfbelasting hoeft te betalen. U moet dit wel in een testament regelen.

Let echter op! Het eenmalige voordeel van de besparing van erfbelasting weegt soms niet op tegen de nadelen die dit legaat voor het kleinkind met zich meebrengen. Komt de toeslag of de uitkering van uw kleinkind niet in gevaar? Moeten uw kleinkinderen of zijn/haar ouders hierdoor (meer) inkomstenbelasting over hun vermogen in box 3 betalen?

Verder moet u over verschillende zaken nadenken. Als de grootouders bijvoorbeeld allebei een legaat opnemen voor het kleinkind in hun testament, kan het verstandig zijn om dit pas opeisbaar te laten zijn bij overlijden van de langstlevende. Maar is het dan verstandig om over de vordering van het kleinkind wel of geen rente te berekenen? Houd bovendien rekening met het feit dat een vast bedrag als kleinkindlegaat tot gevolg kan hebben dat uw kinderen zelf minder of niets meer zullen erven. Het geld moet er namelijk nog wel zijn als u beiden bent overleden. Bedenk ook of u wilt dat elk gezin evenveel erft. Het ene kind kan immers meer kinderen hebben dan het andere.

Als u wilt weten waar u op moet letten en hoe u dit het best kunt regelen in uw specifieke situatie, neem dan contact op met ons op.

Maak een Afspraak

Neem vrijblijvend contact op met de erfenisdeskundige als u met vragen zit. Laat alles goed achter!