Blogs

< terug

Vier baronessen strijden bij rechter om landgoed van vader


Rolph baron Bentinck van Schoonheten liet na zijn dood het Overijsselse familielandgoed Schoonheten van 400 hectare achter. Zijn vier dochters voeren bij de rechter nu een bittere strijd om de verdeling van zijn nalatenschap ter waarde van ruim €30 miljoen. Inmiddels buigt het Arnhemse gerechtshof zich erover. 
 
In 2022 had de Zwolse rechtbank na een vete van ruim tien jaar de boedel verdeeld. Een zus, die zich tekort gedaan voelt, is echter in hoger beroep gegaan. Dat blijkt uit een dinsdag gepubliceerd arrest van het gerechtshof. 
Baron Rolph overleed in 1990, zijn echtgenote jonkvrouw Elsie een jaar later. De baron liet Landgoed Schoonheten in Raalte met het 17e-eeuwse landhuis (havezate) en een kleiner landgoed na aan zijn vier dochters Bonne, Coba, Anna en Mamie. De familie Bentinck van Schoonheten bewoont het landgoed tussen de Veluwe en de Sallandse heuvelrug al tien generaties. Je vindt er bossen, weilanden en akkergrond. 

Impasse
De vier zussen beheerden het enorme landgoed aanvankelijk samen. Omstreeks 2010 raakte dat beheer ’in een impasse’, blijkt uit juridische stukken. Het leidde ertoe dat de kantonrechter in Zwolle een bewindvoerder over de landgoederen instelde. 
De zussen, inmiddels 67 tot 82 jaar oud, stapten naar de rechter omdat ze niet zelf tot een verdeling konden komen. De rechtbank koos in 2022 zelf voor een oplossing, met inachtneming van de laatste wil van baron Rolph. „Het is mijn uitdrukkelijke wens dat landgoed Schoonheten als zodanig in stand blijft”, had hij bij de notaris laten noteren. 
De rechtbank in Zwolle wees daarom het landgoed met de havezate toe aan twee zussen, die omwille van de privacy niet bij naam werden genoemd. „Aangezien het opknippen van het landgoed niet zou stroken met vaders wil noch het algemeen belang vanwege de cultuurhistorische waarde zou dienen, moet de verdeling er naar het oordeel van de rechtbank erop gericht zijn om het landgoed zo veel mogelijk als geheel in stand te laten”, aldus de rechters. 

Waarde
De waarde van het landgoed met havezate werd geschat op €23 miljoen. De andere twee zussen kregen het kleinere landgoed ter waarde van €6,7 miljoen, plus twee bescheiden woningen op Landgoed Schoonheten. Omdat ze daarmee zwaar onderbedeeld waren, moesten de rijker bedeelde zussen hen een afkoopsom van €3,8 miljoen respectievelijk €3,9 miljoen in contanten betalen. 
Maar daarmee was de zaak niet gedaan, blijkt uit het feit dat een van de minderbedeelde zussen in hoger beroep is gegaan. De zus eist de havezate op voor zichzelf en de andere zus. Ook stelt zij zich tevreden met een paar percelen eromheen. De rest van de honderden hectares natuurgebieden ’gunt’ ze aan de twee zussen die nu door de rechtbank het hele landgoed en de havezate toegewezen hebben gekregen. Dan zouden ook de miljoenenclaims voor overbedeling kunnen uitblijven. 

Taxatie
Het gerechtshof stelt een oordeel voorlopig uit. Eerst moeten deskundigen opnieuw de waarde van het onroerend goed en de bezittingen waarderen, omdat de vorige taxatie van vijf jaar geleden dateert. Ook over de inboedel van de havezate, in 2021 geschat op €2,9 miljoen, bestaat onenigheid. Zo stelde een zus dat de aanwezige jachtgeweren alleen al €200.000 waard waren, maar de rechters stelden dat bedrag vast op minder dan een tiende daarvan. In het testament van baron Rolph staat dat de inboedel in de havezate moet blijven zolang er een familielid woont.
Reageren?

Bron: RegisterExecuteur -artikel de dato 31 januari 2024

Maak een Afspraak

Neem vrijblijvend contact op met de erfenisdeskundige als u met vragen zit. Laat alles goed achter!