Blogs

< terug

We hebben een langstlevende testament

Als echtgenoten of geregistreerd partners vóór 2003 na het eerste overlijden alles zo goed mogelijk voor de langstlevende wilden regelen, was het eigenlijk bijna altijd nodig om een testament te maken. Dit gebeurde dan meestal in de vorm van een zogenoemd langstlevende testament. Deze zijn er echter in veel soorten en maten. Denk bijvoorbeeld aan vruchtgebruik, de ouderlijke boedelverdeling, legaten van vruchtgebruik van de woning en van de inboedel, vorderingen met en zonder rente. Niet met alle – al wat oudere – testamenten bereikt u na uw overlijden ook wat u voor ogen heeft gehad bij het opstellen ervan. Het is dus belangrijk om hier nog eens goed naar te (laten) kijken.

In het huidige erfrecht (sinds 2003) wordt de langstlevende veel beter beschermd door de wettelijke verdeling. Daarbij zijn de langstlevende en de kinderen de erfgenamen, krijgt de langstlevende de beschikking over alles (de volledige nalatenschap) en krijgen de kinderen een niet-opeisbare vordering ter grootte van hun erfdeel. Het maken van een testament lijkt minder noodzakelijk. Toch worden er nog steeds veel langstlevende testamenten gemaakt. Hierin kunnen in afwijking van het wettelijk erfrecht bepalingen worden opgenomen, die bijvoorbeeld voor de besparing van erfbelasting of voorkomen van de eigen bijdrage zorg interessant voor u kunnen zijn. 

Let op: heeft u een testament gemaakt dan gaat dat altijd voor op de wettelijke verdeling zoals geregeld in het wettelijk erfrecht. 

Oftewel: het ene langstlevende testament is het andere niet. Wilt u hierover goed geïnformeerd worden/hier meer over weten,

Wilt u hierover goed geïnformeerd worden of kunt u ondersteuning gebruiken, neem dan contact met ons op.  U kunt ons bereiken op telefoonnummer 075 – 207 92 04 of per e-mail info@erfenisdeskundige.nl

De Erfenisdeskundige, Plein 13 1 A, 1521 AP Wormerveer

Maak een Afspraak

Neem vrijblijvend contact op met de erfenisdeskundige als u met vragen zit. Laat alles goed achter!