Blogs

< terug

Weer belastingrente mogelijk bij aanslagen erfbelasting voor overlijdens vanaf 1 januari 2021

De Belastingdienst zal mogelijk weer belastingrente in rekening brengen bij aanslagen erfbelasting voor overlijdens vanaf 1 januari 2021. Dat schrijven de Minister van Financiën en de Staatssecretaris van Financiën aan de Tweede Kamer.

Voor overlijdens in de periode van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2020 geldt eerbiedigende werking, dat wil zeggen dat de belastingrente ‘uit’ blijft. Er wordt bij het vaststellen van de aanslag erfbelasting overigens alleen belastingrente in rekening gebracht als de aangifte erfbelasting te laat wordt ingediend (dat wil zeggen na acht maanden na het overlijden) of als bij de definitieve aanslagregeling wordt afgeweken van de aangifte. De termijn van acht maanden brengt met zich mee dat de belastingrente op zijn vroegst pas weer vanaf 1 september 2021 in rekening kan worden gebracht.

Het aanzetten van de belastingrente voor overlijdens vanaf 1 januari 2021 en de eerbiedigende werking voor overlijdens in de periode 1 januari 2017 tot en met 31 december 2020 wordt geregeld via een beleidsbesluit dat nog in 2020 wordt gepubliceerd in de Staatscourant.

In maart 2018 is vanwege automatiseringsproblemen een beleidsbesluit (V-N 2018/29.15) in werking getreden, waarin is voorzien dat in de erfbelasting voor overlijdens vanaf 1 januari 2017 zolang als nodig is geen belastingrente in rekening wordt gebracht bij belastingaanslagen erfbelasting.

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Maak een Afspraak

Neem vrijblijvend contact op met de erfenisdeskundige als u met vragen zit. Laat alles goed achter!