Nalatenschap BN’ers in de roddelpers; heeft u het goed geregeld?

BN'ers halen roddelpers-nalatenschap goed regelen

Rechtszaken in de nalatenschappen van Hazes en Des Bouvrie halen de roddelpers. Bij de nalatenschap van Jan des Bouvrie leidt vooral de in het testament opgenomen lastige verhouding van de erfdelen van de partner en de kinderen uit het tweede huwelijk van Des Bouvrie tot commotie. De kinderen uit het eerste huwelijk menen namelijk hierdoor […]

Aangifte schenkbelasting voor 1 maart 2023

aangifte schenkbelasting voor 1 maart 2023

Heeft u in 2022 een schenking gedaan of zelf ontvangen? Dan moet vóór 1 maart 2023 de bijbehorende aangifte schenkbelasting bij de Belastingdienst zijn ingediend als de schenking méér bedroeg dan de schenkingsvrijstelling. Voor schenkingen van ouders aan kinderen bedroeg deze vrijstelling in 2022 € 5.677 en voor alle andere ontvangers € 2.274. Ook als […]

Nieuwe cijfers Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB)

Bericht van de KNB d.d. 12-01-2023 Notarissen passeren in 2022 bijna 2 miljoen aktenNotarissen hebben afgelopen jaar gezamenlijk 1.912.299 akten gepasseerd. Dat zijn er bijna 90.000 minder dan in 2021, toen notarissen een recordaantal van 2 miljoen akten passeerden. Ondanks de daling is 1,9 miljoen akten nog steeds erg veel: vergeleken met 2017 is het aantal […]

Wees zeer terughoudend met ‘tweetrapstestament’. ‘Wilt u zo herinnerd worden?’

tweetrapstestament erfenisdeskundige

OPINIE Er wordt weleens hoog opgegeven van een zogeheten ‘tweetrapstestament’. Daarbij wordt het mogelijk het vermogen in de familie te houden. In de praktijk kleven er behoorlijke nadelen aan deze complexe vorm.  Jasper Nobel • verbonden aan notariskantoor Van Grafhorst in Utrecht  In 2010 werden er in Nederland plotseling heel veel testamenten gemaakt. Het televisieprogramma Radar besteedde uitgebreid […]

Podcast My Personal Finance: Het geheim van de smid – Deel 2

In de maandelijkse podcast My Personal Finance bespreekt Roelof Meijer met zijn gasten verschillende onderwerpen die voor elke ondernemer van waarde kunnen zijn voor hun financiële planning. De podcast staat helemaal in het teken van omgaan met risico’s. In het programma worden tips over belastingen, inzicht in de juiste ondernemersvorm en eyeopeners over beleggen, hypotheek, […]

Podcast My Personal Finance: Het geheim van de smid

In de maandelijkse podcast My Personal Finance bespreekt Roelof Meijer met zijn gasten verschillende onderwerpen die voor elke ondernemer van waarde kunnen zijn voor hun financiële planning. De podcast staat helemaal in het teken van omgaan met risico’s. In het programma worden tips over belastingen, inzicht in de juiste ondernemersvorm en eyeopeners over beleggen, hypotheek, […]

Vanaf 1 januari 2023 geen mogelijkheid meer om een Jubelton te schenken!

jubelton schenking niet meer mogelijk januari - erfenisdeskundige

Volgens de plannen van de regering komt er in 2024 een einde aan de aan ‘de jubelton’, ofwel de schenkingsvrijstelling eigen woning. Maar wat zijn dan nog de mogelijkheden? Je kunt nu nog gebruik maken van de vrijstelling, maar let daarbij wel op de voorwaarden. De jubelton betekent dat een bedrag van € 106.671 (2022) […]

Erfenis en bijstand? Let op!

Een erfenis of legaat heeft gevolgen voor een bijstandsgerechtigde. Deze gevolgen strekken vaak verder dan u denkt. Niet alleen als de erfenis of het legaat ook daadwerkelijk wordt ontvangen, kan gekort worden op de bijstand of kan deze zelfs volledig stop worden gezet.  Ook als de nalatenschap nog “onder de langstlevende echtgenoot blijft” en het […]