Schenkbelasting en kwijtschelding schulden

Het kwijtschelden door de overheid van publieke schulden of overnemen door de overheid van private schulden is geen belaste schenking. De kwijtschelding of overname van schulden van gedupeerde ouders door familieleden is in principe belast met schenkbelasting op het moment dat de gedupeerde ouder het geld niet hoeft terug te betalen. Dit antwoordt staatssecretaris Van […]

Grafrechten kwijt

Uit een uitspraak van de Rechtbank Noord-Nederland blijkt dat grafrechten een grote twistappel kunnen zijn. Er was een familiegraf waar onder meer de grootouders van eiseres in liggen. De grafrechten op dit graf zijn bij haar moeder terechtgekomen. Omdat eiseres enig erfgename is van haar moeder, erft zij de grafrechten. Althans, daar gaat ze vanuit. […]

Testament en dan?

Testamenten worden steeds complexer. Heeft u een testament gemaakt? Als dit langer geleden is, kan uw testament verouderd zijn.Sinds 2003 hebben we namelijk nieuw erfrecht en sinds 2010 spreken we niet meer over successierecht, maar over erfbelasting.  Zeker als een testament wordt of is opgesteld met als doel “fiscaal zo min mogelijk belasting betalen” is […]

Nieuwe donorwet in 2020, wat laat je nog meer na?

Wat laat u na, aan wie en op welke manier? Sinds 1 juli 2020 geldt voor uw organen de nieuwe donorwet. In het huidige systeem van donorregistratie hebben we te maken met een systeem van actieve donorregistratie. Vanaf 1 september zal iedere Nederlander die nog niet ingeschreven staat in het Donorregister actief worden benaderd om […]

Hoe stel je een levenstestament op?

hoe-stel-je-een-testament-op

Hoe stel je eigenlijk een levenstestament op? En is het ook verstandig om dit te regelen als je nog wat jonger en/of ondernemer bent? Wat kunnen de gevolgen zijn als je geen levenstestament afsluit? Onderstaand vind je antwoorden op deze vragen. Ook voor jongeren en/of ondernemers Niet alleen ouderen, maar ook jongeren kunnen baat hebben […]

Heb je al een levenstestament?

levenstestament

De laatste jaren kiezen steeds meer mensen voor het opstellen van een levenstestament. In dit document leg je vast wie jouw belangen mag behartigen wanneer je dit zelf niet meer kunt. Bijvoorbeeld vanwege ziektes zoals dementie, Parkinson of een coma als gevolg van een ongeluk. Met een levenstestament zorg je ervoor dat je onder alle […]

Heb jij je financiële zaken goed geregeld bij overlijden?

Heb jij je financiële zaken goed geregeld bij overlijden

Niet het meest vrolijke onderwerp om over na te denken, maar we hebben er wel mee te maken, ook tijdens corona. Wat valt er financieel te regelen? Waar moet je aan denken? Heb je recht op een uitkering? Of krijg je juist te maken met allerlei kosten en rompslomp als nabestaande? En ben je ondernemer, […]

Beneficiair aanvaarden of verwerpen? De eerste stappen kunt u zelf regelen; bespaar kosten

erfenis beneficiair aanvaarden of verwerpen

Een van de belangrijkste vragen bij de afwikkeling van een nalatenschap is: moet ik als erfgenaam wel of niet (beneficiair) aanvaarden?  Wat weet u van de nalatenschap? Is de nalatenschap positief? Waar bestaat de nalatenschap uit (eigen woning, bedrijf, schulden, lopende rechtszaken)? Vanwege deze onduidelijkheden is voorzichtigheid geboden. Vaak wordt dan voor beneficiair aanvaarden gekozen. […]

Met levenstestament geen of lagere eigen bijdrage zorg?

testament eigen bijdrage zorg

Tegenwoordig worden levenstestamenten soms ‘verkocht’ met de mededeling dat men daarmee de eigen bijdrage zorg kan voorkomen. Klopt dat? De eigen bijdrage zorg wordt berekend op basis van het bijdrageplichtig inkomen. Een levenstestament kan de eigen bijdrage zorg niet voorkomen, maar wel de hoogte beïnvloeden. Termijnen eigen bijdrage zorg Na opname in een zorginstelling is […]

Wat zijn successierechten

Wat zijn successierechten erfenis nalatenschap

Over een erfenis moet je mogelijk belasting betalen. Deze belasting wordt ook wel successierechten genoemd of erfbelasting. De erfbelasting is de belasting die de erfgenaam betaalt over hetgeen hij verkrijgt uit een nalatenschap. Het te betalen bedrag is afhankelijk van de hoogte van de nalatenschap en de relatie van de erfgenaam met de overledene. Ook […]